Toți participanții și toate persoanele implicate în orice fel în organizarea și desfășurarea concursului Hard Enduro Heniu sunt obligați/obligate să cunoască și să respecte prevederile prezentului regulament.

Organizatorul poate refuza înscrierea în competiție sau poate elimina în timpul competiției orice concurent care:

 • parcurge traseul inainte de startul competitiei;
 • nu respectă prezentul regulament;
 • are o atitudine agresivă și/sau nesportivă;
 • conturbă desfășurarea competiției;
 • creează o atmosferă neplăcută și/sau tensionată;

Necunoașterea acestui regulament nu exonerează pe nimeni de răspundere și de eventualele consecințe.

În caz de eliminare din concurs taxa de înscriere nu se returnează.

În caz de neprezentare la concurs taxa de înscriere nu se returnează.

În caz de abandon de orice fel taxa de înscriere nu se returnează.

 

La secretariatul concursului vor avea loc toate evenimentele legate de organizarea și desfășurarea concursului (înscrieri, ședințe tehnice, afișarea rezultatelor, depunerea și soluționarea contestațiilor, festivitatea de premiere etc).

În zona secretariatului concursului organizatorul va lua măsuri de amenajare a unui panou de informare unde, pe timpul desfășurării evenimentului, vor fi afișate informații și noutăți cu privire la competiție, clasamentul pe zile, programul competiției și eventualele modificări ale acestuia. Organizatorul se obligă să afișeze în timp util toate informațiile necesare.

PARCUL MOTO și ZONA de SERVICE

Organizatorul competiției va amenaja un parc moto delimitat și păzit unde concurenții vor lăsa motocicletele. De asemenea, organizatorul va delimita și o zonă de service. Toate intervențiile asupra motocicletelor se vor efectua numai în această zonă.

Regulile parcului moto:

 • lăsarea motocicletei în parcul moto este obligatorie;
 • concurentul trebuie să depună motocicleta în parcul moto la cel mult o oră după înscriere și/sau după terminarea probei;
 • concurentul poate scoate motocicleta din parcul moto cu o oră înainte de deplasarea la start;
 • introducerea și/sau scoaterea motocicletei în/din parc se face doar de către concurent pe baza unui tichet/card oferit de organizator la înscriere;
 • pe toată durata concursului nu se admite intrarea concurenților în parcul moto fără tichetul/cardul aferent oferit de organizator la înscriere;
 • în perimetrul parcului moto fumatul este strict interzis;
 • în perimetrul parcului moto nu sunt permise niciun fel de lucrări de întreținere și/sau reparație a motocicletei;
 • concurenților le este interzis să miște și/sau să deplaseze motocicleta altui concurent;
 • în cazul în care accesul la motocicleta proprie este blocat de motocicleta/motocicletele altor concurenți se va solicita prezența directorului de parc sau a concurentului/concurenților respectiv(i);
 • fiecare motocicletă trebuie să fie dotată cu un sistem propriu independent de susținere;
 • introducerea și/sau scoaterea motocicletei din parcul moto se face doar cu motorul oprit;
 • introducerea/scoaterea motocicletelor în/din parc altfel decât respectând regulile de mai sus se face doar cu aprobarea directorului de parc și numai pentru motive întemeiate.

Regulile zonei de service:

 • orice intervenție/reparație asupra motocicletei se va face numai în această zonă și numai deasupra unei prelate impermeabile de dimensiuni minim 200x100cm;
 • în zona de service organizatorul va pune la dispoziția concurenților un recipient pentru colectarea lichidelor (ulei, lichid frână, lichid ambreiaj, antigel etc). Aruncarea acestor lichide la întâmplare sau în alte locuri decât cele desemnate este strict interzisă;
 • în zona de service nu sunt permise teste de rulare cu motocicleta.

Nerespectarea regulilor parcului moto și/sau a zonei de service pot atrage după sine excluderea concurentului/concurenților din cadrul competiției

 

FOND DE PREMIERE

Fondul de premiere conține premii  structurate după cum urmează:

 • Premii clasa A:
  • locul 1 – 1400 lei
  • locul 2 – 1000 lei
  • locul 3 – 800 lei

 

 • Premii clasa B:
  • locul 1 – 800 lei
  • locul 2 – 600 lei
  • locul 3 – 400 lei

 

 • Premii clasa Veterani :
  • locul 1 – 800 lei
  • locul 2 – 600 lei
  • locul 3 – 400 lei

 

 • Premii clasa C:
  • locul 1 – 500 lei
  • locul 2 – 300 lei
  • locul 3 – 200 lei

Vor fi premiate si locurile 4 si 5 la toate clasele cu medalii si produse. Toti cei premiati vor primi si produse moto.

 

CATEGORII DE PARTICIPARE

Competiția Hard Enduro Heniu  se desfășoară pe trei trasee de dificultati diferite, care se impart astfel

 • Traseu Clasa A PROFI – pentru cei experimentați, în condiție fizică foarte bună, stăpâni pe tehnica hard-enduro.
 • Traseu Clasa B EXPERT si Veterani – hard-enduro de nivel mediu (nerecomandat începătorilor).
 • Traseu Clasa C HOBBY si fete – hard-enduro pentru incepatori (necesita conditie fizica buna).
 • Traseu clasa Super Veterani (dupa 50 ani impliniti) acelasi traseu ca si clasa Hobby

NUMERE DE CONCURS

Numerele de concurs se atribuie de către organizator în ordinea cronologică a înscrierilor. Numerele de concurs NU se pot schimba pe parcursul concursului. Este interzisă prezentarea la startul fiecărei zile fără numerele de concurs date de către organizator lipite pe motocicletă. Este interzisă confecționarea de către concurenți a numerelor de concurs. În cazul deteriorării numărului de concurs concurentul va solicita organizatorului (secretarului concursului) atribuirea altei copii a numărului de concurs.

Culorile numerelor de concurs vor fi următoarele:

 • clasa A – fond galben, cifre negre
 • clasa B – fond alb, cifre negre
 • clasa C – fond rosu, cifre negre
 • clasa veterani (B) fond albastru, cifre negre
 • clasa Super Veterani traseu clasa C (hobby) si vor avea aceleasi numere ca si clasa hobby
 • clasa fete (C) fond roz cifre negre
 • Pentru clasa A plaja de numere este de la 1 la 99
 • Pentru clasa B plaja de numere este de la 101 la 299
 • Pentru clasa C plaja de numere este de la 301-499
 • Pentru clasa VETERANI plaja de numere este de la 500-599
 • Pentru clasa FETE plaja de numere este de la 600-699

MOTOCICLETE

Sunt admise la start orice motociclete de enduro, motocross sau trial, în doi sau patru timpi, cu unul sau doi cilindri și care au fost acceptate la verificarea tehnică.

Verificarea tehnică va fi efectuată de către o comisie tehnică formată din oficiali ai concursului înainte de efectuarea formalităților de înscriere în concurs.

DISPOZIȚII TEHNICE

Organizatorul nu va accepta la start motociclete cu defecțiuni tehnice MAJORE sau orice alte modificări care ar putea pune în pericol securitatea concurenților, a oficialilor, a spectatorilor și/sau a terțelor persoane. De asemenea, nu vor fi acceptate motociclete ce au scurgeri de ulei și/sau carburant sau care au surdina deteriorată. Nu se acceptă la start motociclete fără cauciucuri enduro, cross sau trial.

Orice reparație, înlocuire de componente sau intervenție asupra motocicletei este admisă doar în zona de service desemnată de organizator.

La verificarea tehnică concurenții se vor prezenta cu motocicleta și cu casca de protecție. Pe toată durata competiției concurenții sunt obligați să poarte echipamentul de protecție adecvat: cască de protecție, cizme, protecții de corp, protecții pentru membrele superioare și inferioare.

PROCEDURI DE START

Considerații generale pentru toate zilele de concurs:

 • Primii la start vor fi concurenții înscriși la clasa A,  urmați de concurenții înscriși la clasele B si veterani (functie de timpii scosi la prolog)   apoi clasa C si fete (in functie de timpii scosi la prolog)
 • Dacă un concurent nu se prezintă la start (nu poate lua startul) în momentul în care îi vine rândul conform listei de start, acesta va lua startul la sfârșitul clasei din care face parte (A, B sau C), în ordinea cronologică a numerelor de concurs.
 • Deplasarea concurenților în zona de start se va face în grup, sub conducerea organizatorului.
 • Formarea grupului are loc în zona secretariatului concursului la ora anunțată de organizator